top of page
Search

17 načina kako da pokažete zainteresovanost u neformalnom razgovoruOvaj tekst odlučila sam da posvetim neformalnoj komunikaciji na engleskom jeziku. To jest manje formalnim situacijama. Ako pričate sa nekim na engleskom i sagovornik se malo zapriča ili prosto ima više informacija da podeli sa vama kako da mu pokažemo i sa kojom kratkom rečenicom ili reči da ga pažljivo slušamo?


Na primer mi na srpskom kažemo: ahm, aha, da da, mm, tako je, baš tako!


Možda nas neki od ovih ,,izraza” nervira ali činjenica je da barem neki od njih koristimo!


Ovo u većini slučajeva ne možete naučiti na klasičnom času engleskog. Većina ljudi iz filmova i serija pokupi: “uh-huh” ili “mmhmm”ili kaže “interesting!” da bi pokazala znake zainteresovanosti.


Naravno kad preteramo sa ovim možemo zvučati nervozno, nesigurno, nezainteresovano ili čudno:


Ana: So I went to a pizza restaurant today… Sara: Uh-huh. Ana: …and I ordered a cheese pizza… Sara: Uh-huh. Ana: …but they took half an hour to make it! Sara: Uh-huh.


Sara se žali na činjenicu da joj pizza kasni dok Sara sa stalnim ponavljanjem “Uh-huh” pokazuje znake nezainteresovanosti.


Umesto toga pokušajte da upotrebite neke od sledećih izraza.Izrazi sa kojima ćete pokazati vašu zainteresovanost


Kao prvo ponašajte se prirodno ni na srpskom ne govorimo stalno ,,dobro,dobro”, ,,u pravo tako” stalno.


Kad želite da pokažete da slušate sagovornika upotrebite neke od sledećih izraza:


1. Interesting!

2. Nice!

3. Cool!

4. Wow!


“Wow!” koristimo kad želimo da pokažemo naše divljenje.


Takođe, u ovakvom kontekstu “Nice!” ne znači “kind.” Znači “cool!” ili“well done!” Na primer ako neko kaže da je položio vozački možete reći: “nice!”


Na primer:

A: I went to a new hair salon just around the corner today. B: Cool! / Nice! A: They even gave me a head massage! B: Wow!


Izrazi uz pomoć kojih ćete pokazati odobravanje


Na promer

· That makes sense.

· Good call.


Kad kažete “that makes sense” znači da se slažete sa logikom postupanja te osobe, razumete njegovo rezonovanje i reagovanje.


“Call” u “good call” znači “decision” Ili odluka. Tako da “good call” znači “good decision” ili “I think you did the right thing.”


Da pogledamo zajedno ovo kroz dijalog:


Chef: We forgot an order today, so one of our customers ended up waiting 30 minutes for his pizza! I felt bad for him, so I didn’t charge him. Waiter: Good call. Chef: Even though we lost a bit of money, I thought it would be better to keep the customer happy. Waiter: Yes, that makes sense!


Izrazi koje koristimo da bismo pokazali slaganje


Na primer:

· I agree.

· I think so, too.

· That’s true.

· That’s a good point.


“I agree” and “I think so, too” su najčešći izrazi sa kojima pokazujemo slaganje. Ako želimo to još više da naglasimo možemo reći : “I totally agree.”


“That’s true” i “that’s a good point” takođe pokazuju da se slažemo. Ipak primetite , da u ova dva primera nemamo upotrebu prvog lica to jest “I,” tako da zvuči manje lično.


Tako da kad kažemo “that’s true” ili “that’s a good point,” tvrdite da je nešto objektivno tako ali sa druge strane može biti da izbegavate personalizaciju i da se lično izjasnite.


Da bismo ovo bolje razlikovali pogledaćemo zajedno sledeći dijalog:


Helen: I think the hairstylist did a good job with my hair. Jessica: I agree. / I think so too. Helen: Having a great haircut really makes you feel more confident. Jessica: That’s true. / That’s a good point. / I agree. / I think so too.


Uočite sledeće:


· Jessica može odgovoriti na Heleninu prvu rečenicu umesto sa “I think the hairstylist did a good job with my hair”) takođe i sa skraćenom verzijom “I agree” ili “I think so too.”

· Dok na drugu rečenicu može odgovoriti koristeći sve gore četiri navedene opcije :“Having a great haircut makes you feel more confident”.


Zaključujemo da “I agree” i “I think so too” možemo koristiti podjednako u objektivnim tako i u subjektivnim izjavama.


Sa druge strane, “That’s true” i “That’s a good point” ne mogu biti upotrebljene u subjektivnim izjavama “Helen’s hair is pretty”jer cilje nije utvrđivanje istinosti nego davanja mišljenja.


Izrazi uz pomoću kojih pokazujemo saosećajnost

Na primer:

· Oh no!

· Oh really!

· That sucks.


“Oh really” se može koristiti u pozitivinim kao i u negativnim izjavama.

Da pogledamo sad ovaj dijalog zajedno:


A: So I went to a pizza restaurant today and I ordered a cheese pizza, but they took half an hour to make it. B: Oh no! / That sucks! / Oh really!


Takođe, ovde sa vama delim i par izraza koje možete koristiti u malo ozbiljnijim situacijama.


· I’m sorry about that.

· I’m really sorry to hear that. / I’m so sorry to hear that.

Na primer:

A: My cat died last night. B: Oh no. I’m sorry to hear that!


Izrazi sa kojima možete iskazati sumnju


Na primer:

· Really / Wait, really?

· Are you sure?

A: They even gave me a head massage! B: Wait, really? A: Yeah! It was amazing! Apparently, this is normal for Japanese hair salons. B: Really? / Are you sure?


Koristite ove izraze umereno, nasmešite se i takođe vašim stavom pokažite da pažljivo slušate sagovornika.

110 views0 comments

Comments


bottom of page