top of page
Search

Kako nekog osloviti na početku mejla?Kako native speaker-i sastavljaju poslovne mejlove, da li i dalje koriste : "Dear Sir or Madam"?

Ovde ćemo preći zajedno najčešče forme


1. Dear ... ,


"Dear" se jako često koristi čak i ako ne znamo ime primaoca, na primer:

 • Dear Valued Customer

 • Dear Parents and Guardians,

Naravno ukoliko znamo ime primaoca onda ćemo ga direktno tako i osloviti.

Ukoliko ne znamo možrmo ih osloviti sa njihovom titulom:


 • Dear Hiring Manager,

 • Dear Sales Team,

Ukoliko se obraćate većoj grupi ljudi:

 • Dear all,

 • Dear colleagues,

 • Dear friends,

Obavezno iza " dear "napišite još nešto.

Da li ćete sa "Dear" preći na "Hello", "Hi" zavisi od bontona firme sa kojom sarađujete, ukoliko imate otvorenu i iskrenu komunikaciju možete preći na "Hello" i "Hi" posle par nedelja. Obratite pažnju na to kako Vaš sagovornik piše, kakav je ton njegove komunikacije?


2. Hello ... ,


"Hello" se veoma često koristi u poslovnoj komunikaciji, nekad nije bilo prihvatljivo.


"Hello" običbno koristimo sa ličnim imenima:

 • Hello Raj and Stephanie,

 • Hello Mr. Lopez,

 • Hello Dr. Marsh,

"Ukoliko se obraćate većoj grupi ljudi:

 • Hello all,

 • Hello everyone,

 • Hello again, [Ukoliko šaljete follow-up e-mail]

Opet, "hello" predstavlja neki znak bliskosti i neformalnosti, možda je najbolje da Vaš prvi mejl krene sa "Dear" a posle možete vremenom preći na "Hello".


3. Hi ... ,


Možda se ne osećate komforno sa "Hi" ali dosta native govornika koristi "Hi" u poslovnoj komunikaciji.


Business Insider tvrdi da je ovo bezbedan i prijateljski način da se obratite nekom , bez obzira da li poznajete osobu kojoj se obraćate ili ne. Čak je moguća i kombinacija "Hi" sa prezimenom osobe i sa sve "Mr." ili "Ms." koja bi u srpkom bila nemoguća.


Na primer: "Hi Ms.Smith"

Samo nemojte upotrebiti "Hey" umesti "Hi". Iz nekog razloga "Hey"nije prihvaćeno u poslovnom formalnom kontekstu.


4. Čak i ne morate da počnete mejl sa oslovljavanjem


Mnogi native govornici napišu samo ime primaoca ili čak ni to!


Ove studije to dokazuju.


Studija e-pošte iz 1999. godine poslata zaposlenima u velikoj osiguravajućoj kompaniji u Velikoj Britaniji otkrila je da većina nije koristila pozdrav pri započinjaju mejla.

Studija iz 2013. pokazala je da britanski profesionalci mnogo ređe koriste uvodne pozdrave od svojih kolega u Španiji i Poljskoj.


Zašto poslovni imejl ne bi započeo pozdravom? Jedno od objašnjenja je da pisanje e-pošte na engleskom potiče od prakse pisanja beleški, koje su više ličile na kratke poruke nego na formalna pisma.


Opet moja je preporuka da primaoca iz poštovanja ipak oslovite kad započinjete vaš mejl.


5. To Whom It May Concern


"To Whom It May Concern" se koristi kad ne znamo koje primalac.

 • koristimo kad imamo grupu primaoca

 • kad imamo primaoca čije nam ime nije poznato

5. A izraz " Dear Sir or Madam"?


Ovaj izraz se i dalje koristi, mada ima onih koji smatra da je zastareo.


Koristimo ga u istim situacijama i u kojima bismo koristli "To Whom It Might Be Concerned".


Zaključak: Razmislite koji je najbolji način da započnete vaš mejl i jednostavno počnite da ga pišete, ukoliko treba pomoć tu sam :)

296 views0 comments

Comments


bottom of page