top of page
Search

Use of English: Šta da očekujem na testu?

Updated: Aug 23, 2021



U ovom tekstu preći ću sa vama detaljnije šta možete očekivati na Use of English u okviru FCE testa.


Reminder: FCE se sastoji iz sledećih delova:


· Reading & Use of English 75minutes

· Listening 40 minutes

· Writing 100 minutes

· Speaking approximately 14 minutes


U ovom videu pričala sam o reading-u:



A sad Use of English 😊


Use of English zajedno sa Reading-om se radi 75 minuta.


Part 1


Dobijate kraći tekst u kom imate praznine, za svaku prazninu imate ponuđene odgvore a,b,c, d, treba da zaokružite tačno rešenje. Ponuđene reči se razlikuju po vrsti(glagol, imenica, pridev), značenju i ponekad po prepositions(recimo uz neke glagole ide jedan preposition a uz druge ne).


Primer:





Part 2


Dobijate kraći tekst u kom imate praznine, svaku prazninu treba da popunite sa odgovarajućim rečima , u većini slučajeva su u pitanju prepositions kao as, in, of, for, with, potom very, hardly, any.


Part 3


U trećem delu opet dobijate kraće tekst ovaj put sa ponuđenom reči ali koja treba da se promeni po vrsti-recimo dobli ste pridev od kog treba zbog smisla rečenice i gramatike da od njega napravite glagol a nekad se na reč dodaje samo prefiks, na primer: recreate, deselect ili sufiks: duplicate.


Part 4


Četvrti deo se sastoji iz 6 rečenica, za svaku rečenicu vam je data po jedna reč koja treba da se upotrebi u rešenju. Vaše rešenje mora da ima isto značenje kao data rečenica.


Primer:


A very friendly taxi driver drove us into town.


DRIVEN


We_______________________ a very friendly taxi driver.

We were driven into town by a very friendly taxi driver.


Sa ovog linka možete preuzeti cele testove:



Ako imate pitanja pišite mi na irina.kovacevic@naucijezik.com

Škola Nauči jezik sa Irinom nudi konverzacijske časove poslovnog engleskog jezika!




Kroz simulaciju poslovnih sastanaka i situacija učite nove reči, gramatiku i kako da efikasno i precizno izrazite svoje mišljenje, date pozitivan i negativan feedback, na šta i kako da obratite pažnju u izlaganju svog sagovornika. osebnu pažnju posvećujemo izgovoru ukoliko postoji prisustvo izvesnih nepravilnosti u pronunciation-u i na zahtev klijenta. Prvi rezultati su posle 3 meseca! Naš cilj je da sa engleskim jezikom dobijete ono što želite!




Upis je u toku za više informacija popunite kontakt formu na linku ili direktno pozovite na 063 707 33 93



33 views0 comments

Comments


bottom of page