top of page
Search

Aktivno i pasivno znanje engleskog: Ili kako da se izblamirate na sastanku na engleskom!Koja je razlika između aktivnog i pasivnog znanja?


Pasivno znanje je znanje koje imamo ali koje ne možemo upotrebiti u govoru. Sasvim je prirodno da postoji razlika između aktivnog i pasivnog znanja, ali je bitno da razlika ne bude velika, u smislu da pasivno znanje ne bude dominantnije od aktivnog . Do velikog praktično neupotrebljivog znanja dolazi kao posledica neupotrebe stranog jezika kao i pohađanja časova koji ne daju rezultate. Časovi koji ne daju rezultate su časovi na kojima ćete veći deo vremena provesti radeći različite vežbe i zadatke iz udžbenika.


Ovo nije cilj. Knjige same po sebi su dobre ali ne mogu dati adekvatne rezultate. Govor se ne može naučiti kroz čitanje , kroz pisanje, kroz slušanje, može se naučiti isključivo kroz govorne vežbe, simulaciju situacija, aktivnu primenu naučenog vokabulara.

Ovakvi časovi daju prave rezultate.


Sa druge strane aktivno znanje je sve što možete zaista odmah u konverzaciji da upotrebite bez nekakvog velikog razmišljanja i napora. Aktivno znanje engleskog jezika predstavlja vaše pravo znanje koje je odmah primenjivo. Cilj je da se vi možete osloniti na vaše aktivno znanje a ne uljuljkati u lažan osećaj koji nastaje čitanjem i slušanjem na engleskom bez aktivne primene tog znanja.


Kako možete sami da unapredite vaše govorno to jest aktivno znanje engleskog?


Koristite engleski u govoru što više, tražite priliku u kojima možete da koristite engleski, izazovite svog prijatelja da sat vremena sledeći put kad se čujete ili vidite da pričate na engleskom. Budite sigurni da će ova vežba dati rezultate. Kad slušate nešto na engleskom, koncetrišite se na detalje, koja su vremena upotrebljena, koji modalni glagoli? Koji izrazi? Koji frazalni glagoli? Spremite za sebe mini prezentaciju na engleskom jeziku na temu koja vas interesuje i pokušajte sebi da je predstavite.


Kako ne biste kaskali u mestu i našli se u situaciji da stalno iznova ponavljate greške, da vrtite ograničenu grupu reči kroz razgovor zakažite vaš prvi čas konverzacijskog engleskog jezika.182 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page