top of page
Search

Kako da razumete Present Perfect Simple?Prvo, Present Perfect Simple nije nešto neostvarljivo u engleskom jeziku, niti je vreme koje se nikad ne upotrebljava.


Dosta ljudi mi kaže da ne čuje Present Perfect Simple u govoru. To je možda zbog toga što retko ko pogotovo u slobodnom kolokvijalnom govoru ne kaže na primer I have done it nego kaže I’ve done it.


Drugi razlog leži u tome što ga nikad niste učili kako treba. Tipično školsko učenje ovog vremena se sastoji iz učenja čuvene treće kolone iz udžbenika napamet.


Dakle Present Perfect Simple zaista gradimo tako što uzmemo glagol to have u Present Perfect Simple menjamo ga kroz sva lica i na svako dodajemo Past Participe ili kako je kolokvijalno poznat kao čuvena treća kolona.


Na primer:

I have done

You have done

He/she/ithas done

We have done

You have done

They have done


Dakle treća kolona se uči napamet , ali sa druge strane postoje i pravilni glagoli kao što su live/lived, arrive/arrived.


Ceo spisak nepravilnih participa možete videti ovdeUpitan oblik ćemo dobiti inverzijom:


Have I done it?

Have you done it?

Has she/she/it done it?

Have we done it?

Have you done it?

Have they done it?


Negativan oblik dobićemo ovako:

I haven’t done it

You haven’t done it

He/she/it hasn’t done it

We haven’t done it

You haven’t done it

They haven’t done it


Ali ovo je tek početak priče!


Da biste razumeli dobro upotrebu pogledajte ovaj video:

Nije poenta da naučite primere iz videa napamet! Smislite svoje i primenite ih!


Znači Present Perfect Simple pre svega koristimo ako hoćemo da kažemo da je radnja počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti:


· I have lived in Belgrade for 30 years- Već 30 godina živim u Beogradu. Radnja je počela u prošlosti i dalje traje.

· We have worked on this project for months- Mesecima radimo na ovom projektu.


Takođe ga koristimo ako je nešto relavatno za sadašnji momenat:

· Have you finished writing the report?- Da li si završio pisanje izveštaja? Da sam postavila pitanje u Past Simple , značilo bi mi da mi nije toliko bitno

Odgovor može biti: Yes, I have/ No , I haven’t yet/ Yes, I’ve already sent it.


Primećujemo da relevantnost ka sadašnjem momentu naglašavamo takođe upotrebom already, yet.


Koristimo Present Perfect Simple za životna iskustva.

· Have you ever been to the USA?

· I have tried scuba diving.

· I have visited Paris twice.


Zaključak: počnite da razmišljate o tome kako je Present Perfect Simple povezan sa sadašnjim vašim momentom.


.Koje su to vaše aktivnosti koje su krenule da se dešavaju u prošlosti i dalje traju?


Koje su to vaše aktivnosti koje su skoro završene i utiču na sadašnji momenat?


Koja su to vaša zanimljiva životna iskustva?

138 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page